Hva med minstepensjonistene?

Pensjonistpartiet skal slåss på Stortinget for rettighetene til minstepensjonistene.