• PASSIVITET: Samfunnet må sette inn store ressurser på å unngå at ungdom faller ut av skolen og mister den viktigste inngangsbilletten til arbeidslivet. FOTO: Scanpix

Nav overtar halvparten