Mammons lakeier

Vi innser ikke at penger og eiendommer i seg selv er selve problemet.