Kan vi forebygge sammen?

Jeg hevder at skoler profiterer på flere sosialarbeidere i skoleverket.