Eit menneske er ikkje forsøpling

Vi må nok tåle å bli minna om nød og fattigdom, vi som er så heldige å vere født inn i verdas rikaste samfunn i den største rikdommen verda noen gong har opplevd.