Bom om bommer

Rushtidsavgiften handler verken om framkommelighet eller natur; men om penger.