• De tragiske hendelsene i Frankrike er et angrep på ytringsfriheten. Det må være rom for satire i ytringsfrihetens navn. Vi trenger å forstå bakgrunnen for det som skjer – og vi trenger å forstå hverandre. Jeg slår et slag for mer og bedre livssynsjournalistikk, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Hussein Malla

Journalistikk som bygger bro

Terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo aktualiserer behovet for mer kunnskap om livssyn. God livssynsjournalistikk kan bygge bro mellom mennesker og bidra til å gjøre veien til terrorisme lengre.