Det blir i så fall feil når behovsprøvd parkeringslette for forflytningshemmede avvises fordi det oppstår parkeringsproblem i Søgne og Kristiansand, mener artikkelforfatteren. Det blir i så fall feil når behovsprøvd parkeringslette for forflytningshemmede avvises fordi det oppstår parkeringsproblem i Søgne og Kristiansand, mener artikkelforfatteren. Foto: Kjartan Bjelland, Illustrasjonsfoto

2015: 5 av 54 fikk avslag. 2016: 30 av 41 fikk avslag.