Det er FNs spesialutsending, Terje Rød-Larsen selv, som har karakterisert den krigslignende tilstanden som en dødsdans — et rituale som bare har en utgang hvis det ikke brytes. Og på mange måter er det en nasjonal vendetta som utspilles i Midt-Østen, hvor det ene anslaget hevnes med et som svir enda litt mer.Israels svar på bombeattentatet i Jersualem som krevde 16 menneskeliv, var rett nok ingen ny blodsutgydelse, men et anslag mot hele det palestinske selvstendighetsarbeidet. Okkupasjonen av Orient House i Øst-Jerusalem, hovedkvarteret til PLO i Jerusalem og selve symbolet på palestinernes nærvær i Jerusalem, var et drepende slag mot palestinernes arbeid for en selvstendig stat og ambisjonene om å gjøre Jerusalem til hovedstad.Som symbolsk handling var dette en langt mer drepende reaksjon mot palestinerne enn de israelske raketter som har funnet veien til PLO og Hamas-bygninger de siste månedene. For med dette har Israel demontert viktige strukturer i den palestinske selvstyreorganisasjonen.På tross av dette gir Terje Rød-Larsen allikevel uttrykk for en viss optimisme i et intervju i Dagbladet i går. Men han understreker at mistilliten mellom partene nå er så dyp at det utelukkende er et internasjonalt engasjement som kan føre partene sammen.Mye avhenger derfor nå av at den eneste internasjonale aktøren som har makt nok til å presse partene til forhandlingsbordet - USA - kommer på banen og opptrer med større grad av besluttsomhet enn hva Bush-regjeringen hittil har utvist.Mens haukene og duene i den israelske regjering kives om hvilken retning reaksjonene mot palestinerne skal ta, stiller flere og flere spørsmål ved hvilken autoritet og legitimitet Yasser Arafat nå opptrer med på vegne av det palestinske folk. Det kan vise seg å være den største anstøtstenen for fremtidige fredsforhandlinger, at man møter en leder av et regime som er i oppløsning og som beveger seg mot anarkiet - godt hjulpet av Israel. For det er åpenbart at Arafat enten ikke makter eller ikke vil kontrollere de fanatiske organisasjonene som har bidratt til å eskalere konflikten - Hamas og Islams hellig krig. Når utenomparlamentariske grupper får et så sterkt grep på den palestinske befolkning og indirekte også på palestinsk politikk, vil det være vanskelig å vite hva og hvem man forhandler med på palestinsk side, selv om han heter PLO-president Yasser Arafat.