Dårlig ledelse?

Det er blitt sagt mange ganger nå at problemene ved sykehuset kommer av svak/dårlig ledelse.