• I stedet for hjemmelekser, vil innsenderen innføre en time ekstra på skolen hver dag. Da vil vi få en skole som ikke skiller mellom elever med ressurssterke foreldre og dem med ressurssvake foreldre, skriver han. FOTO: NTB SCANPIX

Slutt med lekser!

Flere og flere elever dropper ut av videregående skole. Hva er grunnen?