• Har villrein, snøugle, fjellrev, fjellrype, jaktfalk og fjellerke leveområder når tregrensa flytter seg stadig lenger oppover i fjellet eller nordover i landet? spør artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Natur i klimaendringens tid

Gjøk og sisik, trost og stær, kommer de tilbake? Klima— og økosystemendringer skjer skremmende raskt.