Sørlandsparken og kultur

Planavdelingen i Kristiansand vil tydeligvis stoppe utviklingen av Sørlandsparken.