• Mange ganger strander gode ideer på det faktum at områdets planer ikke passer fordi ideen har en annen formålskode, skriver artikkelforfatteren om Sørlandsparken. FOTO: Kjartan Bjelland

Hadde det ikke vært enklere å vedta framtida?

Jeg tror regionen taper mange spennende prosjekter som følge av at gårsdagens planer ikke passer fremtidens behov.