• FELLES STYRKE: Miljøene i Grimstad og Porsgrunn fremstår som komplementære, noe som vil kunne bety at en felles institusjon vil bidra til å styrke fagmiljøet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra UiA Grimstad. FOTO: ARKIV

Et universitet for fremtiden

Bør Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark slås sammen? Vi har bedt aktører fra tre ulike samfunnsområder om å gi sin mening. Tidligere har stortingsrepresentant Svein Harberg (H) og de to rektorene skrevet. I dag er det NHO-direktør Siri Mathisen.