Egypt to år etter

President Muhammed Morsi fra Det muslimske brorskap har ikke maktet å samle landet.