Klima med kulturøyne

Det er prisverdig at noen tar ansvar og løfter klimaproblematikken fram. Og kanskje er det nettopp et poeng at litt utradisjonelle institusjoner gjør det.