Norges sikkerhet angår oss alle

Sist uke ga jeg forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et uavhengig fagmilitært råd om den videre utviklingen av Forsvaret.