• hjernen.jpg

Med hjerte for hjernen

Viste du at en av tre av oss i løpet av livet vil få skade eller sykdom i hjernen? Og at en fjerdedel av de totale helsekostnadene er knyttet til lidelser i hjernen og nervesystemet?