Gresk tragedie

Seks år med brutale økonomiske kutt har kastet to tredel av den greske befolkningen ut i fattigdom.