• Enhver vil se at det forslaget vi sist la på bordet, er noe helt annet enn det lærerne stemte nei til, hevder artikkelforfatteren. Bildet er fra lærernes streikemarkering i Kristiansand 21. august. FOTO: Tore André Baardsen

Ballen ligger hos lærerne

Hver gang KS presenterer et nytt forslag til løsning, viser Utdanningsforbundet til at medlemmene har stemt nei. Men det som nå ligger på bordet, er noe helt annet enn det lærerne stemte nei til.