En-statsløsning kan bli aktuell

I en fremtidig fredsavtale mellom palestinske ledere og Israel vil Jerusalem være den største hindringen for fred.