Stoppeklokke-omsorg

Det har i en årrekke vært pekt på forholdene i eldreomsorgen.