• Mottar en krav som en mener ikke er berettiget, så må kravet bestrides skriftlig og det må i denne sammenheng begrunnes hvorfor en anser at kravet er uberettiget, skriver innsenderen. FOTO: NTB SCANPIX

Bindende avtaler?

Gründere blir, etter å ha fått registrert sitt selskap i Brønnøysundregisteret, oppringt av all verdens mer eller mindre useriøse katalogselskaper som skal selge annonser og eventuelt av andre ofte useriøse aktører.