Fremmedgjøring

Det var Karl Marx som i sin tid foreslo at menneskene hadde mistet eierskapet til arbeidet, og derfor blitt fremmedgjort i forhold til seg selv og sin arbeidsfunksjon.