• Arngrim Hunnes mener økonomifaget i større grad må utstyre studentene med verktøy og kunnskap som bidrar til forståelse av hvordan verden faktisk fungerer. Bildet er av lesesalen på Nasjonalbiblioteket. FOTO: Roald, Berit

Gi økonomene mer nyttig kunnskap!

Finanskrisen «har sådd tvil om mye av det vi trodde vi visste om økonomi» skriver den økonomiske historikeren Barry Eichengreen. Og en av det siste halvårets mest omtalte bøker er «Kapital i det 21. århundre» av Thomas Piketty – av flere omtalt som den nye Marx.