Guds eksistens virkelighetsfjern?

Børre Nylehn skriver i sin kronikk 7. oktober: "Gud skal være allmektig, men menneskene velger sin adferd. Gjennom det kan de leve et godt liv, men også påføres lidelse. Gud kunne gripe inn om det ble for galt, men velger ikke å gjøre det." Han slutter derfor at Guds etikk er kritikkverdig.