• Vi kan lettere overvåke vårt samfunns pengestrømmer med åpenhet rundt skattelister. Blant annet avdekke kraftmeglere som Einar Aas som har skapt en formue på få år. FOTO: Torstein Øen

Snoking eller åpenhet

Mange mener den årlige journalistikken på skattelister er snoking og grafsing. Men det er nødvendig med en åpenhet rundt pengestrømmene i et demokrati som vårt.