• mobbing (scanpix).png FOTO: SCANPIX

Mobbing i skulen

Å gje dårlege karakterar er ei form for mobbing.