Mediene sviktet, Holmer-Hoven

Ikke skyld på Bispedømmeråd og Kirkeråd om informasjonsplikt, Holmer-Hoven, når de som skal drive research og lever av det (avisene), ikke makter jobben.