• Villmarksområder på Agder trues av alle planene for vindkraft, hevder innsenderen, og overleverer med dette en bekymringsmelding til klima- og miljøministeren Bildet er fra Lista vindmøllepark. FOTO: ARKIV

Redd Agders gjenværende villmark!

Åpent brev til klima— og miljøminister Tine Sundtoft