• Artikkelforfatterne spør hvem som egentlig bestemmer i byen vår, og lurer blant annet på hvordan det nye driftsstyret for Høyfjellet kan forskuttere oppussing av lokalene på kommunens regning. FOTO: ARKIV

Hva og hvem styrer Kristiansand Eiendom?

Vi har lenge ment at det er tette bånd mellom enkeltpersoner og Kristiansand Eiendom (KE).