Den geografiske dimensjon

Tirsdag 8. april hadde Dag Ingvar Jacobsen en kronikk i Fædrelandsvennen der han sterkt poengterte at diskusjonen om en eventuell fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark er viktig for hele Agder-regionen.