• Fjorden er på bedringens vei! Mengdene av miljøgifter i blåskjell, torsk og krabbe var lavere i 2012/2013 enn i 2006, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Tor Kviljo – Terrateknikk AS

Kristiansandsfjorden: Felles innsats mot forurensning gir resultater!

Mengdene av miljøgifter minker i fjorden. Etter 30 år med strenge kostholdsråd er det nå er trygt å spise fisk fra hele Kristiansands-fjorden.