Lærerne trenger støtte!

Kommunenes Sentralforbund (KS) står hardt på i de pågående forhandlingene for å utvide lærernes arbeidsår med mange uker.