Rett til bolig?

Bolig er et grunnleggende velferdsgode.