• Olav Knutsson Tveiten bodde på Tveiten Nordgård (Tveitetunet) i Valle til han døde 5. oktober 1837. I dag er Tveitetunet museum. FOTO: ARKIV

Eidsvollsmannen fra Agder – bøndenes og de fattiges talsmann

I år skal grunnloven feires, med brask og bram, fra årets begynnelse til slutt.