• Ved å slå saman kommunar vil styrkeforholdet mellom nynorsk og bokmål bli endra, i dei fleste høvene til bokmålets fordel, skriv forfattaren. Bildet er frå Evje og Hornnes kommune der dei for mange år sidan valde å vere nøytrale då dei fekk ein rådmann som hevda han ikkje kunne nynorsk. FOTO: Lars Hoen

Samanslåing og nynorsk

Tek kommunesamanslåinga livet av nynorsken, blir samanslåarane ansvarlige for tapet.