Ja til tobakksfri skoletid

Norsk politikk har et flertall som ser verdien av å forebygge tobakksskader.