Næringslivets behov teller

Mangelen på fagarbeidere er en hovedårsak til at mange av NHOs medlemsbedrifter må redusere virksomheten eller skrinlegge utvidelser.