Så flere velger livet

KrFs forslag til ny abortlov har ikke flertall i Stortinget og får trolig heller ikke flertall i neste stortingsperiode.