Gode skoler for alle

I dag tillater man toppidrettsgymnas, mens det ikke er adgang til å starte realfagsgymnas.