Rottejakt i skolen

Overskriften her er ikke konkret å forstå: jeg mener ikke at skolene våre oversvømmes av rotter, men jeg ble inspirert av den gode kronikken onsdag 15. januar, der Åse Løvdal og Svein Ove Olsen fra Utdanningsforbundet Vest-Agder viser det meningsløse ved forslaget om prestasjonslønn i skolen.