Evolusjon eller skapelse?

Jordas tilstedeværelse blant alle himmellegemene som vi kjenner, skyldes enten evolusjon eller en skapelse.