"Analysebasert tilnærming"?

I Kristiansands Avis 19. desember ble ordføreren spurt om hvorledes han opplevde tiggerdebatten.