Tine Sundtoft - vær så god

Når Tine Sundtoft over en helside den 5. mars inviterer til klimadugnad og lavutslipp, kan det se ut som at hun begynner å ta tak i kritikken som regjeringen fikk da regjeringserklæringen ble fremlagt – kritikken for manglende miljøprofil.