• Det finnes veldig mange teoretiske alternativer for hvilke kommuner som kan slå seg sammen. Utredningsgruppen startet med å vurdere 26 konkrete alternativer. Disse er senere spisset til 5-6 prinsipielle retninger som dekker de mest sannsynlige løsningene, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra 2014 da Knutepunkt Sørlandet gjorde sitt historiske vedtak om å utrede kommunesammenslåing. Til venstre styreleder Åse Severinsen. FOTO: Kjetil Reite

Hvordan blir fremtidens kommuner?

Hvilke utfordringer vil kommunene møte i fremtiden? Hvordan vil ulike alternativer for sammenslåing og kommunesamarbeid påvirke kommunenes muligheter til å levere et godt tjenestetilbud?