Vi har fått nok av KS

Skolenes Landsforbund i Kristiansand krever at regjeringen fjerner KS som lærernes forhandlingsmotpart.