Trygghetsalarmer

Vår verden befinner seg i en tid hvor det gamle analoge systemet blir erstattet av det digitale.