• For den observante bibelleser er det ikke vanskelig å se at boken i enkelte detaljer gir ulike opplysninger, skriver artikkelforfatteren. Blåser man disse opp, kan nok tvil om Bibelens troverdighet melde seg. FOTO: SCANPIX

Det Bibelen vil si

Professor Hallvard Hagelia har en instruktiv artikkel i avisen torsdag 23. januar, «Er det mulig å forstå Bibelen?».